ATF Pro +4

VALVOLINE
ATF Pro +4

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

ATF Pro +4

Turvalauseke (GHS)

Vaaralausekkeet:
H290: Voi syövyttää metalleja.
H302: Haitallista nieltynä.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H312: Haitallista joutuessaan iholle.
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103: Lue merkinnät ennen käyttöä.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287050
866736
Characteristics Automaattivaihteistoöljy
EAN/GTINs 8710941019475

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu