VALVOLINE

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07:

Vaaralausekkeet:
H302: Haitallista nieltynä.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H361: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä .
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H413: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.


Turvalauseke:
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P272: Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P313: Hakeudu lääkäriin.
P333: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
P362: Riisu saastunut vaatetus.
P364: Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287064
867054
Viscosity 80W-90
EAN/GTINs 8710941020037

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu