MEGUIAR´S

532 ml Pullo
19,99 €

37,58 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS02: GHS07:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H228: Syttyvä kiinteä aine.
H315: Ärsyttää ihoa.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.


Turvalauseke:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P262: Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P332+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P331: EI saa oksennuttaa.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P370+P378: Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen…
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15381639
5012619
EAN/GTINs 0070382800406

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu