PROFILINE Felgen Reiniger sauer

SONAX
PROFILINE Felgen Reiniger sauer

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

10 l Kanisteri   5,89 € per Litra
58,88 €
25 l Kanisteri   5,48 € per Litra
136,88 €

Tuotetiedot

PROFILINE Felgen Reiniger sauer

Turvalauseke (GHS)

GHS05:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H290: Voi syövyttää metalleja.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P301+P330+P331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P310a: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P501a: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 06506000
06507050
15324547
15381177
EAN/GTINs 4064700510913
4064700504042

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu