SX MultiWax

SONAX
SX MultiWax

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

10 l Kanisteri   14,46 € per Litra
144,58 €
25 l Kanisteri   12,26 € per Litra
306,49 €

Tuotetiedot

SX MultiWax

Turvalauseke (GHS)

GHS05:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315: Ärsyttää ihoa.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P280b: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352a: Pese runsaalla vedellä/…
P332+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P310a: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P501a: Hävitä sisältö/pakkaus ...
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.Gebrauchsnummern 06636000
06637050
15381295
15381296
EAN/GTINs 4064700509757
4064700509498

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu