SONAX

250 ml Purkki
17,31 €

69,24 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS02: GHS08: GHS07:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P261e: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280k: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P301+P310a: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P331: EI saa oksennuttaa.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P501a: Hävitä sisältö/pakkaus ...
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.Gebrauchsnummern 05121410
15324334
EAN/GTINs 4064700512146

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu