SONAX

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07:

Huomiosanat:
Varoitus

Vaaralausekkeet:
H315: Ärsyttää ihoa.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P280b: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…
P332+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P501a: Hävitä sisältö/pakkaus ...
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.Gebrauchsnummern 06686000
15324794
EAN/GTINs 4064700509351

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu