SONAX

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS05:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P280k: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310a: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P501a: Hävitä sisältö/pakkaus ...
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.Gebrauchsnummern 06616000
15381289
EAN/GTINs 4064700509528

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu