TBOS

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H226: Syttyvä neste ja höyry.
H315: Ärsyttää ihoa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103: Lue merkinnät ennen käyttöä.
P264: Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P313: Hakeudu lääkäriin.
P337: Jos silmä-ärsytys jatkuu:
P338: Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P351: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Gebrauchsnummern 15491135
82100
Field of operation Oldtimer
EAN/GTINs 4260456882100

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu