TBOS

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H290: Voi syövyttää metalleja.
H301: Myrkyllistä nieltynä.
H302: Haitallista nieltynä.
H312: Haitallista joutuessaan iholle.
H315: Ärsyttää ihoa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.


Turvalauseke:
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P313: Hakeudu lääkäriin.
P333: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
P352: Pese runsaalla vedellä/…Gebrauchsnummern 15491139
82148
Field of operation Oldtimer
EAN/GTINs 4260456882148

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu