TBOS

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS05:

Huomiosanat:
Varoitus

Vaaralausekkeet:
H302: Haitallista nieltynä.
H315: Ärsyttää ihoa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103: Lue merkinnät ennen käyttöä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P305: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P313: Hakeudu lääkäriin.
P332: Jos ilmenee ihoärsytystä:
P338: Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P351: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352: Pese runsaalla vedellä/…Gebrauchsnummern 15491145
82216
Field of operation Oldtimer
EAN/GTINs 4260456882216

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu