KRAFTST-SYST-REINIGER

VALVOLINE
KRAFTST-SYST-REINIGER

300 ml Purkki
23,83 €

79,43 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

KRAFTST-SYST-REINIGER

Turvalauseke (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Vaaralausekkeet:
H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226: Syttyvä neste ja höyry.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H312: Haitallista joutuessaan iholle.
H315: Ärsyttää ihoa.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332: Haitallista hengitettynä.
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P240: Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
P241: Käytä räjähdysturvallisia [sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…]laitteita.
P242: Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
P243: Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P303: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
P304: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.
P313: Hakeudu lääkäriin.
P331: EI saa oksennuttaa.
P353: Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15842532
882677
Field of operation Henkilöauto
Series KRAFTST-SYST-REINIGER
EAN/GTINs 8710941026404

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu