LIQUI MOLY

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

1 l Purkki   24,55 € per Litra
24,55 €
20 l Kanisteri   12,18 € per Litra
243,67 €

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07: GHS08:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H332: Haitallista hengitettynä.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH208: Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P331: EI saa oksennuttaa.
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 1127
1147
12300983
12300990
Field of operation Bussi
Henkilöauto
Hyötyajoneuvo
Kuorma-auto
Metsäkoneet
Traktori
Release MAN M3289
Characteristics Täyssynteettinen
EAN/GTINs 4100420011276
4100420011474

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu