VALVOLINE

1 l Purkki
20,29 €
Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS08:

Vaaralausekkeet:
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P301: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P331: EI saa oksennuttaa.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15842458
VE15900
Field of operation Henkilöauto
Characteristics Hydrauliikkaöljy
Series LHM-PLUS
EAN/GTINs 8710941495064

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu