CARAMBA

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS02:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
H315: Ärsyttää ihoa.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15015025
609705
EAN/GTINs 4009076097057

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu