CARAMBA

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS02:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H315: Ärsyttää ihoa.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P403: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15015024
606811
EAN/GTINs 4009076068118

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu