FeDOX Entrostungs-Konzentrat

FERTAN
FeDOX Entrostungs-Konzentrat

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

1 l Pullo   14,11 € per Litra
14,11 €
5 l Kanisteri   14,46 € per Litra
72,30 €

Tuotetiedot

FeDOX Entrostungs-Konzentrat

Turvalauseke (GHS)

GHS05:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H290: Voi syövyttää metalleja.
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P330+P331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287628
15435158
23630
23730
EAN/GTINs 4027092236304
4027092237301

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu