HT Hohlraum Wachs transparent Normdose
 

FERTAN
HT Hohlraum Wachs transparent Normdose

1 l Pullo
11,76 €
Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

HT Hohlraum Wachs transparent Normdose

Turvalauseke (GHS)

GHS02: GHS07:

Huomiosanat:
Varoitus

Vaaralausekkeet:
H226: Syttyvä neste ja höyry.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P240: Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
P241: Käytä räjähdysturvallisia [sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…]laitteita.
P242: Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
P243: Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.
P403+P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P403+P235: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.Gebrauchsnummern 15435162
28401
EAN/GTINs 4027092284015

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu