HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°Düse
 

FERTAN
HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°Düse

500 ml Spray-purkki
19,43 €

38,86 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°Düse

Turvalauseke (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
H315: Ärsyttää ihoa.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P403: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15435161
28201
EAN/GTINs 4027092282011

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu