TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET
 

FERTAN
TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET

540 ml Purkki
26,58 €

49,22 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET

Turvalauseke (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Huomiosanat:
Vaara

Turvalauseke:
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P333+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P403+P235: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287629
24030
EAN/GTINs 4027092240301

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu