LIQUI MOLY

400 ml Purkki
31,08 €

77,70 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07: GHS02:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H315: Ärsyttää ihoa.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P332+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 14814884
3419
EAN/GTINs 4100420034190

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu