LIQUI MOLY

400 ml Spray-purkki
22,05 €

55,12 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07: GHS02: GHS09:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H362: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P201: Lue erityisohjeet ennen käyttöä.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P263: Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P308+P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 14814865
3343
EAN/GTINs 4100420033438

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu