WD-40

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS02: GHS09:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H362: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P263: Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
P270: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P308: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:
P313: Hakeudu lääkäriin.
P410: Suojaa auringonvalolta.
P412: Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15435155
49109
EAN/GTINs 5032227491090

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu