LIQUI MOLY

250 ml Annostelupullo
14,91 €

59,64 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS05: GHS08:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P331: EI saa oksennuttaa.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P315: Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 1010
14484999
Field of operation Henkilöauto
Hyötyajoneuvo
Kuorma-auto
Moottoripyörä
Oldtimer
EAN/GTINs 4100420010101

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu