LIQUI MOLY

250 ml Purkki
19,36 €

77,44 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS08:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH044: Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P331: EI saa oksennuttaa.
P314: Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 14485017
5120
EAN/GTINs 4100420051203

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu