LIQUI MOLY

500 ml Purkki
28,70 €

57,40 € per Litra

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07: GHS08:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P331: EI saa oksennuttaa.
P314: Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 1019
14814842
EAN/GTINs 4100420010194

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu