LIQUI MOLY

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

150 ml Purkki   85,13 € per Litra
12,77 €
1 l Purkki   25,48 € per Litra
25,48 €
5 l Purkki   14,75 € per Litra
73,73 €

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS08:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…
P331: EI saa oksennuttaa.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 14484985
14484986
14485018
5130
5131
5132
Release BMW 81 22 9 407 289
EAN/GTINs 4100420051302
4100420051326
4100420051319

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu