Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

MOFIN
Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Turvalauseke (GHS)

GHS07: GHS08:

Huomiosanat:
Varoitus

Vaaralausekkeet:
H302: Haitallista nieltynä.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa


Turvalauseke:
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P264: Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P270: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P312: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 0125
0126
0127
14813591
14813592
14813593
Field of operation Henkilöauto
EAN/GTINs 4260304110140
4002845952151

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu