VALVOLINE
Valvoline Heavy Duty Axle Oil 80W-90

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

1 l Purkki   18,93 € per Litra
18,93 €
5 l Kannu   10,09 € per Litra
50,44 €
20 l Kanisteri   6,10 € per Litra
122,04 €

Tuotetiedot

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 80W-90

Turvalauseke (GHS)

GHS07:

Vaaralausekkeet:
H302: Haitallista nieltynä.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287103
15287104
15287105
866944
866945
868214
Field of operation Bussi
Henkilöauto
Kuorma-auto
Release API GL5
Viscosity 80W-90
EAN/GTINs 8710941020471
8710941019895
8710941019901

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu