VALVOLINE

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

5 l Kannu   11,65 € per Litra
Minimitilausmäärä
58,25 €
5 l Kannu   11,89 € per Litra
59,43 €
20 l Kanisteri   10,37 € per Litra
207,41 €

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

Vaaralausekkeet:
H302: Haitallista nieltynä.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H311: Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H330: Tappavaa hengitettynä.
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103: Lue merkinnät ennen käyttöä.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287035
15287036
866948
867058
Viscosity 75W-90
EAN/GTINs 8710941020068
8710941019925

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu