VALVOLINE

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

1 l Purkki   16,89 € per Litra
16,89 €
5 l Kannu   10,93 € per Litra
54,65 €

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07:

Vaaralausekkeet:
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P362: Riisu saastunut vaatetus.
P364: Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287047
15287073
866907
868206
EAN/GTINs 8710941020396
8710941019635

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu