VALVOLINE

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

1 l Purkki   25,84 € per Litra
25,84 €
20 l Kanisteri   12,90 € per Litra
257,98 €

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07:

Vaaralausekkeet:
H302: Haitallista nieltynä.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H361: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä .
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H413: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P362: Riisu saastunut vaatetus.
P364: Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287088
15287089
15287090
15287091
866932
866933
866934
868211
Viscosity 75W-90
EAN/GTINs 8710941020440
8710941019819
8710941019833
8710941019826

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu