VALVOLINE

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
VARASTOSSA

1 l Purkki   8,97 € per Litra
Minimitilausmäärä
8,97 €
1 l Purkki   19,80 € per Litra
19,80 €
20 l Kanisteri   7,51 € per Litra
150,26 €

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS07: GHS09:

Vaaralausekkeet:
H302: Haitallista nieltynä.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P362: Riisu saastunut vaatetus.
P364: Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 15287092
15287093
867068
867069
Viscosity 75W-80
EAN/GTINs 8710941020174
8710941020167

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu